Sigmund-Steinnes-og-Inger-Heiskel
Ordfører Sigmund Steinnes og varaordfører Inger Heiskel.

Tomteverdi redusert fra 1,2 mill. til 48.000

Nordkalottsenteret:

HATTENG Saka om Nordkalottsenteret i Skibotn tok en overraskende vending da formannskapet på nytt behandla saka mandag.
Etter nye opplysninger som ble lagt fram, viser det seg at verdien av tomta som den gamle ICA-butikken står på, ikke er verdt 1,2 mill. som man har gått ut fra, men 48.000 kroner, i henhold til Grunnboka. Den viser at årlig festeavgift er kroner null, og årlig avgift 500 kroner. I løpet av de resterende 96 år vil den årlige avgifta bli 48.000 kroner.

Dersom aksjekapitalen fortsatt skal være 4,2 mill. som forutsatt, må Per Einar Georgsen gå inn med differansen mellom 1,2 mill. og 48.000 kroner i kontanter, eller at kommunen gjør det.

Etterat Arbeiderpartiet og Fjordfolket hadde hatt gruppemøte, ble det etter forslag fra Inger Heiskel vedtatt å gi ordføreren fullmakt til å forhandle videre med familien Georgsen. Resultatet skal legges fram direkte for kommunestyret.

Kommunestyret behandla saka i møte 5. april etablering av Nordkalottsenteret og kjøp av bygning i Skibotn.
Etter dette har det oppstått problemer i forhold til aksjeloven når det gjelder etablering med aksjeselskapet.