ica
Saka om Nordkalottsenteret blir advokatmat.

Nordkalottsenteret blir advokatmat

SKIBOTN: – Storfjord kommune er bundet til avtale om kjøp av den nå nedlagte ICA-butikken i Skibotn.

Det mener Georgsen-familiens advokat, Knut Rye-Holmboe. I et brev til Storfjord kommune anfører han at det har vært forhandla om kjøp over lang tid, og at partene er blitt enige om kjøpesummen, 3,45 mill.

Rye-Holmboe viser videre til at forslaget er enstemmig vedtatt av formannskapet 22. mars i år, og senere i kommunestyret 5. april.

– Eiendomsverdien er framforhandla med Storfjord kommune som kjøper. Kommunen er vel kjent med de takstrapporter som forefinnes. Georgsen-familien har utelukkende opptrådt som selgere i denne sammenhengen, skriver Rye-Holmboe.

Han mener at på bakgrunn av den prosessen som er gjennomført med kommunen som en profesjonell part, må det legges til grunn at prisen som er framforhandla, gir uttrykk for reell markedsverdi for bygninga.

Styrelederen i Nordkalottsenteret Skibotn SUS, Stig Hansen, har som vi skrev om for noen dager siden, framholdt at fra kjøpesummen på 3,45 mill. må fratrekkes verdi av tomt på 1,2 mill. som Georgsen har skutt inn som tinginnskudd. Hansen kommer dermed fram til at verdien ikke kan overstige 2,7 mill., og tilrår at hele prosessen skrinlegges, dersom ikke Georgsen kan selge for den summen.

– Jeg ber Storfjord kommune instruere styret i det nye selskapet til å utarbeide nødvendig redegjørelse i henhold til de krav som følger av aksjeloven, skriver Rye-Holboe.

Alternativt tilrår han at Storfjord kommune gjennomfører selskapsstiftelsen alene uten at Georgsen går inn som eier i selskapet, eller at kommunen kjøper tomta også, og benytter den som tinginnskudd i selskapet.

Se tidligere saker nedenfor!