LarsKristianLundberg
Lars Kristian Lundberg.

Trekker seg

Vil ikke skape problem for rådmannen:

SKIBOTN Lars Kristian Lundberg trekker seg med umiddelbar virkning fra styret i Nordkalottsenteret Skibotn SUS.
Lundberg er gift med rådmannen i Storfjord, og skriver i et brev til styret i selskapet at det utelukkende er av hensyn til rådmannens arbeidsforhold at han trekker seg.

Det har nemlig vært reist tvil om rådmannens habilitet i forbindelse med etableringen av Nordkalottsenteret Skibotn AS. Til tross for at denne tvilen er rydda av vegen, velger altså Lundberg nå å trekke seg.

– Det er svært beklagelig fordi juridisk sett er dette uproblematisk, siden rådmannen ikke er generalforsamling, og dermed ikke beslutningstaker for selskapet. Det er ingen direktelinje mellom styret og rådmannen, skriver Lundberg.

Han synes det er leit fordi han var oppriktig interessert i å bidra med sin kompetanse i styret.

– Som relativt nytilflytta til kommunen, ser jeg på engasjement som et viktig steg for å involveres i Storfjord-samfunnet. Det hadde jeg ønsket, skriver han.

Han viser til at habilitetsspørsmålet ble reist allerede innledningsvis i forbindelse med forberedelsene til selskapsstiftelsen, og han vurderte allerede da å trekke seg.

– Ikke med bakgrunn i juridisk hjemmelsgrunnlag, men for ikke å skape ekstra utfordringer for rådmannen i denne saken.

Han ble imidlertid frårådd å trekke seg av styreleder og daværende ordfører Hanne Braathen, og ble sittende - til nå.