ica
Den nedlagte ICA-butikken I Skibotn

Tilrår å gravlegge Nordkalottsenteret

SKIBOTN Rådmannen tilrår å avslutte prosessen med å registrere Nordkalottsenteret Skibotn SUS i Foretaksregisteret.

Formannskapet skal onsdag ta stilling til om arbeidet med Nordkalottsenteret skal avsluttes. Som vi skrev i forrige uke, planlegger styret i selskapet å kjøpe den nedlagte ICA-butikken I Skibotn. Det vil i så fall bli en handel mellom nærstående av aksjonær og selger.

Ved slike transaksjoner krever aksjeloven at styret utarbeider en redegjørelse for transaksjonen. Redegjørelsen skal bekrefte at eiendommens virkelige verdi har samla verdi som minst tilsvarer vederlaget som skal betales.

Det er ikke mulig i dette tilfellet. Derfor tilrår rådmannen å avslutte prosessen med å registrere selskapet.

Videre tilrår rådmannen at transaksjoner som er inngått ved avtaler som ikke er bindende for selskapet, skal tilbakeføres. Styreleder i Nordkalottsenteret Skibotn SUS skal sørge for at Storfjord kommune får tilbakebetalt aksjekapital på 3 mill. som er innbetalt til sperra konto som tilhører SUSet. Se tidligere sak under!