ica

Støtter Nordkalottsenteret

SKIBOTN Fylkesrådet har beslutta å gi støtte over de regionale utviklingsmidlene til prosjektet Nordkalottsenteret med inntil 890.000 kroner.
Storfjord kommune ønsker på sikt å etablere et Nordkalottsenter i lokalene til Skibotn Handel ICA (bildet), som nå er lagt ned. Senteret skal inneholde en service- og informasjonstjeneste, en grenseoverskridende turistinformasjon, trespråklig språksenter og utstillingslokaler.

Av tilsagnet framgår det at det for prosjektperioden 2011 vil være behov for å forberede og videreutvikle de konsepter som er tenkt inn i Nordkalottsenteret, samt en koordinering av øvrig internasjonale initiativ i kommunen (Ishavsbanen, helseprosjekt etc).

– Det må utarbeides et prospekt for Nordkalottsenteret, der innhold, kostnader og varige ordninger for drift utredes nærmere. Det er videre ventet en utredning i regi av Nordisk Ministerråd vedrørende modell for Grensetjenesten, som vil være retningsgivende for realiseringen av tjenesten i Stortjord, heter det i tilsagnsbrevet fra Troms fylkeskommune.

De totale kostnadene ved prosjektet er 1.560.000 kroner. Av dette skal kommunen dekke en egenandel på 670.000 kroner.