Av Hilde Henriksen Kibsgaard og Joakim Stensrud Nilsen

Frykter at arbeidsplasser flyttes til Tromsø

NITO Storfjord kommune bedriftsgruppes uttalelse til kommunereformen 

 
12. mai 2016

Av Sten Egil Nystad
, leder Storfjord FrP

Lokalisering av Nye Valmuen

Diskusjonen omkring plassering av” Nye Valmuen”, som skal erstatte den virksomheten som brant ned i 2014, har vært til dels varm den senere tid. 

13. april 2016

Av ordfører Knut Jentoft

Eldreomsorg i Storfjord: Hva skjer med sykehjemmet i Åsen?

EN redegjørelse om tiltak på kort sikt og tanker omkring framtida. Del 2: Tanker omkring framtida.

19. mars 2016

Av ordfører Knut Jentoft

Eldreomsorg i Storfjord: Hva skjer med sykehjemmet i Åsen?

En redegjørelse om tiltak på kort sikt og tanker omkring framtida.

18. mars 2016
Apellanter
Kay Morten Aarskog (Sp) og Stine Jakobsson Strømsø (Ap) Bente Bech (TPP), Kay Morten Aarskog (Sp) og Silja S. Mattila (MdG). Foto: Selfie.

Av Bente Bech, Silja S. Mattila, Kay Morten Aarskog og Stine J. Strømsø

Markering av kvinnedagen 2016

At kvinnedagen er til for å markere hvor langt likestillingen er kommet og si noe om hva som gjenstår er selvsagt.

9. mars 2016

Av Sigmund Steinnes, Storfjord Arbeiderparti

ÅPENT SPØRSMÅL TIL ORDFØRER

Takker Ordfører for svaret. Svaret fra Ordføreren bekrefter at verken ansatte, brukere eller kommunens fagfolk var en del av prosessen ved plasseringen av Valmuen.

3. mars 2016

Av ordfører Knut Jentoft, Tverrpolitisk liste

Hvor skal Valmuen ligge?

Svar til Sigmund Steinnes.

29. februar 2016

Av Hege Figenschau

God folkeskikk i kommunen

Anne Dalheim krever folkeskikk på sosiale medier. Jeg tror ingen av oss er uenig i det.

 
27. februar 2016

Av Kristen-Are Figenschau

Demokratiets fall

25. februar 2016. Merk dere datoen alle Storfjordinger! Hvorfor skal dere merke dere denne datoen?

27. februar 2016

Av Solveig Sommerseth, Tverrpolitisk liste

Valmuen og Lyngsalpan Vekst

Viser til innlegg fra Steinnes hvor han har stilt en del spørsmål til ordfører Jentoft. Han vil få svar fra ordfører etter hvert, men jeg kan ikke la være å kommentere spørsmål 8, hvor Steinnes nå fremstiller saken slik at Lyngsalpan Vekst  (LAV) har avvist samarbeid med Valmuen.

25. februar 2016

Av Sigmund Steinnes, Storfjord Arbeiderparti

– Oppbygging av Valmuen krever grundig utredning

Åpent brev til Ordfører i Storfjord.

 
25. februar 2016

Av Solveig Sommerseth og Anne Dalheim, Tverrpolitisk liste

Valmuen til Oteren!

Tverrpolitisk liste har gått til valg på et program, der Valmuen skal bygges opp på Oteren, gjerne i samarbeid med Lyngsalpan vekst (LAV).

1. februar 2016

Av Tove Dreyer

– Bygg nye Valmuen på Hatteng!

For mange år siden så man behovet for å få til et tilrettelagt arbeidstilbud i Storfjord.

28. januar 2016

Av Sigmund Steinnes

Planlegging av fremtidig sykehjem i Storfjord

Det nye flertallet i kommunestyre i Storfjord har valgt å forkaste planene om nytt sykehjem i Skibotn og ressurssenter på Åsen.

19. januar 2016

Av Roger Sommerseth, ruskonsulent, Storfjord kommune

Rusomsorgen snart med i samfunnsregnskapet?

Endelig legger Helse- og omsorgsdepartementet frem en opptrappingsplan for rusfeltet (Prop. 15 S).

7. desember 2015