Antall personer over 80 i Storfjord

SPØRSMÅLET om hvor mange eldre som bor i Storfjord nå og i framtida har vært svært så aktuelt de siste ukene.

iStorfjord har henta tall fra SSB si folketelling, og har laga denne tabellen. Ikke uventa er det kvinnene som blir eldst, også i Storfjord. Hele 52 av de ialt 71 over 80 er kvinner, eller vel 73 prosent!

Tabellen viser hvor mange 80+-åringer som bor i Storfjord. Kilde: SSB.