Soppelko
Lang søppelkø ved Avfallsservice sin miljøstasjon i Skibotndalen.

Her testes tålmodigheta

KORT åpningstid ved miljøstasjonen i Skibotndalen gjør det vanskelig å bli kvitt grovavfall.

 

Da porten åpna klokka 1500 sist mandag, stod 25-30 biler i kø.

I én av dem satt ordfører Knut Jentoft. Han skjønner at det kan være fristende for noen å dumpe avfallet i naturen når det er såpass vanskelig å bli kvitt avfallet.

 

– Jeg hadde nok ikke tatt turen i går om jeg hadde visst at det var så lang kø, sier han. Han trur det var spesielt mandag, siden det har vært pinse og mange har benytta fridagene til å rydde.

 

– Mener du at det er tilfredsstillende at det skal være så vanskelig å bli kvitt avfall?

 

– Jeg trur det er for tidlig å generalisere. Vi må vente å se, sier han, og mener at mye kan gjøres bedre ved å endre innkjøringa slik at flere kan få levere samtidig.

– Kostnadsspørsmål

Daglig leder ved Avfallsservice AS, Sigleif Pedersen, viser til at fra 1. juni utvides åpningstida med to timer, noe som nok vil hjelpe. Han vedgår at denne utvidelsen nok kunne komme tidligere på våren.

– Men det er et kostnadsspørsmål. Det er kundene som må betale, og avfallsmottaket er basert på selvkost. Det viser seg at det svinger hele tida. Noen ganger er det kø, mens det andre ganger nesten er for lenge med tre timers åpningstid. Vi prøver å finne en balanse, sier han.

 

Ifølge Avfallservice sine nettsider er det lik åpningstid ved alle selskapets miljøstasjoner unntatt Skjervøy og Galsomelen.

Fra 1. september til 31. mai er åpningstida 1500 til 1800, og i sommermånedene fra 1300 til 1800. 

På Skjervøy er åpningstida 1300 til 1800 hele året, og på Galsomelen fra 1000 til 1800 tirsdag og torsdag hele året.

 

Årsaken til den lengre åpningstida på Galsomelen er ifølge Sigleif Pedersen at det er mange næringslivskunder som benytter miljøstasjonen.