Benedicte-Lilleng800px
Benedicte Lilleng blir NAV-leder for både Balsfjord og Storfjord.

Felles NAV-kontor for Storfjord og Balsfjord

FORMANNSKAPET har godkjent at muligheten for et nærmere samarbeid skal utredes gjennom et prosjekt, og at det eventuelt etableres ett framtidig NAV-kontor for Storfjord og Balsfjord. 

Prosjektresultatet med anbefalinger skal legges fram for kommunestyret i desember 2016.

 

iStorfjord har spurt NAV-leder i Storfjord Benedicte Lilleng om bakgrunnen for prosjektet. I en epost skriver hun:

 

– Formålet med en slik utredning er å utforske hvordan samarbeid mellom NAV-kontorene i Storfjord og Balsfjord kan styrke NAVs tjenester for innbyggerne i kommunene. Faglige gevinster av et mulig samarbeid skal være at kontorene får flere i arbeid og aktivitet, reduserer sosiale problemer i kommunene, styrker barne- og ungdomsperspektivet i NAV og klarer å gi god og riktig service til innbyggerne i kommunene. Stortingsmeldinga  NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet ble lagt fram 20. mai. Den bygger bl.a. på anbefalinger fra et ekspertutvalg som gjennomgikk NAV fra et brukerperspektiv. Stortingsmeldinga anbefaler at NAV-kontorene skal gis større handlingsrom og fleksibilitet til å tilpasse og skreddersy tjenestene til brukerne. Det krever samarbeid, kompetanse og større fagmiljø i det enkelte NAV-kontor.

 

– Hva innebærer det for NAV-kontoret i Storfjord?

 

– Der er beslutta at Storfjord og Balsfjord skal ha felles NAV-leder f.o.m. 1. juni 2016 og foreløpig ut februar 2017. Leder for NAV Storfjord vil derfor fungere som leder for begge kontor i nevnte periode, og vil ha kontorsted begge plasser. Det gjøres ei midlertidig tilsetting på 50 prosent stilling finansiert av NAV Troms hos NAV Storfjord f.o.m. 1. juni 2016 og ut februar 2017 for å kompensere for at leder hos NAV Storfjord også skal fungere som leder for NAV Balsfjord i nevnte periode.

 

– Noen som mister jobben?

 

– Nei, vi har i stedet fått en økning på 50 prosent stilling i forprosjektperioden.