Linjebygging04051603
Fra arbeidet med å flytte 132 kV-linja for å gjøre plass for 420-kV-linja i Signaldalen.

Avvikler kontrakter

STATNETT ønsker å avvikle de to kontraktene  Nettpartner har med prosjektene Namsos-Nedre Røssåga og Balsfjord-Skaidi.

 

Statnett og Nettpartner er i dialog om disse kontraktene.

 

– Jeg vil understreke at den tragiske dødsulykken 2. mai ikke er årsak til denne beslutninga, sier konserndirektør Elisabeth V. Vardheim i ei pressemelding. Alt arbeid selskapet utførte for Statnett ble stansa 4. mai, som følge av funn av mulige avvik. Statnett ba Nettpartner avklare forholdene rundt de mulige avvikene. 

 

–  Vi har hatt en god dialog med Nettpartner. Det har skjedd en positiv utvikling i selskapet, og vi har meddelt at vi ønsker å videreføre brorparten av kontraktene vi har med Nettpartner. Men vi ønsker altså å avvikle to kontrakter, og vi har innleda en dialog for å forsøke å bli enige om forholdene rundt disse kontraktene, sier Vardheim.

 

De øvrige kontraktene Nettpartner har med Statnett, vil videreføres, og stoppordren oppheves med umiddelbar virkning. I disse kontraktene er det ikke registrert alvorlige HMS-hendelser. 

 

Beslutninga vil ikke ha noen konsekvenser for framdrifta på prosjektet Balsfjord-Skaidi.