Boligbyggestart
"Spaden i jorda" for storstilt boligbygging i Storfjord. F.v.: Ståle Koht Hansen, Sigmund Steinnes, Karl-Odin Bruvold og Tommi Halseth Vuorma.

Slutt på boligmangelen

BOLIGBYGGING – Nå skal det bli slutt på boligmangelen i Storfjord

Det slo ordfører Sigmund Steinnes fast i formiddag da det spaden ble satt i jorda for det som skal bli et skikkelig løft for boligbygging i Storfjord. I løpet av et år skal det bygges 12 leiligheter i Apaja og åtte på Hatteng. Det skal skje ved å bruke den såkalte Hamarøymodellen, som er en offentlig-privat samarbeidsmodell. I dette tilfellet er det Storfjord kommune som samarbeider med det nystartede firmaet EcoPolar AS, med Tommi Halseth Vuorma, Ståle Koht Hansen og Karl-Odin Bruvold som eiere. 

 

Tommi er opprinnelig finsk, men er bosatt i Norge. Karl-Odin og Ståle er begge fra Skibotn, og kontrakten som er inngått med Storfjord kommune har ført til at begge ser muligheter på heimplassen, og har allerede flytta tilbake til Skibotn.

 

Prosjektet har vært lyst ut på anbud på Doffin, og EcoPolar vant anbudskonkurransen. Nå regner de med at det blir jobb for mange flere enn dem sjøl, og satser på å leie inn lokale entreprenører.

I selskapet de eier, dekker de tre eierne hvert sitt område: Karl-Odin er rørlegger, Tommi er tømrer, mens Ståle er maskinkjører.

 

Til tross for at det er et stort antall leligheter som skal bygges ut fra  lokale forhold, kan guttene i EcoPolar melde at det allerede er ventelister. 

De ser derfor inn i framtida med stor optimisme når det gjelder jobbmuligheter, og ser helt bort fra at dette skal være et risikoprosjekt.

 

Sigmund Steinnes opplyser at kommunen arbeider nå med å skaffe flere boligtomter, og er i dialog med et par av de største grunneierne i Hatteng-området.

 

– Skal vi få flere til å bosette seg i kommen, er bolig det første vi må skaffe dem, konstaterer han.

– For det er slik at få vil starte i en ny kommune med å bygge bolig. Det må være mulig å leie bolig i første omgang, føyer han til.