SIGNALDALSLAKSEN SKAL REDDES

Laksetank (foto:TF)
Laksetank (foto:TF)
Etter at det ble påvist Gyro i Signaldalselva i fjor høst, står laksestammen i elva i fare for å bli utrydda, hvis det ikke settes i verk tiltak.
I løpet av sommeren og høsten skal grunneierlaget fange minst 25 par lakser av den opprinnelige stammen. Disse skal oppbevares i fangenskap til de er gytemodne i oktober en gang. Rogn og melke fra disse laksene skal brukes til bygge opp en populasjon som skal gi grunnlag for å bygge opp laksestammen i elva på nytt etter en eventuell rotenonbehandling.
To biologer fra VESO var i dag i Signaldalen og plasserte ut to kar som skal brukes til oppbevaring av stamlaks som fanges. Prosjektet er satt i verk av Direktoratet for naturforvaltning.
Bildet: Bjørn Bjøru (VESO), Torbjørn Løkstad (grunneier), Håvard Lo (VESO) og Sten Nystad (leder i grunneierlaget) med en av tankene.